Fondi pensionit privat

Ju jep mundësinë për të patur një perfitim të mirë nga kursime të vogla por të rregullta. Këto kursime në skemën private të pensionit janë të trashëgueshme dhe të transferueshme. Skema e pensioneve vullnetare është një pension suplementar që ju merrni krahas pensionit shtetëror.