Kredia Premium

Plotësoni të gjitha nevojat e dëshirat tuaja me kreditë Premium në Raiffeisen Bank!  
Ju përfitoni kredi me kushte preferenciale, si dhe lehtësi dhe shpejtësi në proçesin e aplikimit për miratimin e kredisë tuaj. Ju mund të përdorni kredi: 

  • Për të blerë shtëpi në qytetin tuaj ku jetoni, në një qytezë bregdetare apo malore për të kaluar pushimet tuaja.  
  • Për të plotësuar kërkesat personale.  
  • Për të  financuar edukimin e femijëve tuaj në shkollat më të mira brenda dhe jashtë vendit.  
  • Për të blerë një makinë të re.